En blogg om ekonomi

Vad innebär checkkredit?

Ett bra alternativ till ett företagslån, det kan vara att skaffa checkkredit. Det kan även vara bra att ha om det är ett ojämnt kassaflöde i företaget. En checkkredit är helt enkelt en slags kredit som ett företag kan använda sig av, för att låna pengar, upp till en viss bestämd gräns eller limit som det även kallas. Det är då oftast en så kallad limitavgift som företaget då får betala, plus räntan på beloppet som lånas. 

När är det bra att använda checkkredit?

Ibland kan det kanske vara så att du behöver låna pengar till ditt företag, på grund av att du har ojämna inkomster. För att då möta ditt företags kortsiktiga behov, så kan det vara bra att ha en checkkredit för att möta de behov du har. 

När du ansöker om en sådan här kredit, så får du oftast en limit du har lov att använda dig av. Det är upp till dig om du vill använda delar eller hela den. 

En checkkredit påminner en del om ett vanligt kreditkort. Namnet i sig, det kommer av att man förr skrev ut papperscheckar för hand. 

Återbetalningen av krediten gör att limiten ökar igen och det går då att låna om dessa pengar flera gånger. 

En sådan här kredit passar bäst för att hjälpa dig och ditt företag med att jämna ut kassaflödet och inte för att användas som en ångsiktig finansiering.

Om du har behov av en checkkredit så är det en god idé att jämföra olika mot varandra.

14 May 2022