En blogg om ekonomi

Ägna tid åt det viktigaste

Har man ett företag är fokus bland det viktigaste. Att ägna sig åt det som är företagets kärnverksamhet, vara trogen sin affärsidé och fullfölja det man har åtagit sig. Ibland måste man skala bort sådant som tar upp en tid och ansträngning, som onödiga sysslor. Bokföring, till exempel. Det är tidskrävande, och antagligen inte din kärnverksamhet. Om det inte är så att du driver en bokföringsfirma. Gör du inte det, kan det vara en god idé att leja bort just den biten. Det finns en del olika bokföringsfirmor, som Wiklands. De arbetar med ekonomisk bokföring i Uppsala och tar sig an andra firmors redovisningar och revisioner.

Detta gör Wiklands revisionsbyrå

 • Löpande redovisning med registrering, då tar de fram balans- och resultatrapporter och avstämmer konton
 • Likviditets- och resultatbudgetering
 • Redovisar mervärdesskatt och gör skattedeklarationer
 • Upprättar års- och delårsbokslut
 • Upprättar koncernredovisning
 • Biträder vid preliminära och slutgiltiga deklarationer
 • Konsulter för alla typer av skattefrågor
 • Konsulter för investeringar, verksamhetsutveckling, fusioner och företagsvärderingar
 • Konsulter för redovisningsfrågor, t.ex. vid val av redovisningssystem
 • Biträder vid bolagsbildningar
 • De kan sköta löneadministration
 • 6 Dec 2017