En blogg om ekonomi

Att göra bokslut och årsredovisning

Något som företag måste göra, det är bokslut och redovisning. Ett bokslut, det är helt enkelt en sammanställning av företagets bokföring,vid en viss tidpunkt. Bokslutet består i grunden av en  resultaträkning, en balansräkning och vissa tilläggsupplysningar eller noter. Alla företag ska avsluta den löpande bokföringen för varje räkenskapsår med ett bokslut. Det går dock utmärkt att ta hjälp med ditt bokslut Uppsala hos en revisionsbyrå. 

För att det ska gå att göra ett bokslut, så måste det vara så att den löpande bokföringen för året är klar. Sedan är det ett måste att ha alla korrekta underlag för alla delar.

Sammanställ bokslutet eller gör årsredovisning

När alla delarna i bokslutet är klara, så är det som så att du ska antingen sammanställa bokslutet eller göra en så kallad årsredovisning. Ett aktiebolag ska alltid göra en årsredovisning. För att kunna göra den, så måste du först veta vilket regelverk det är du ska använda dig av. 

En årsredovisning består av en förvaltningsberättelse, en resultaträkning, en balansräkning och ett antal noter. Om företaget har revisor ingår också en revisionsberättelse.

Olika företagsformer har olika regler för huruvida det krävs revisor eller inte. Normalt behöver man ha revisor om man ska upprätta årsredovisning, men små aktiebolag kan välja att inte ha revisor.

Få hjälp med ekonomiska delar i företaget

Det går utmärkt att anlita ett externt revisionsföretag eller redovisningsbyrå, om det är så att du vill ha hjälp med delar så som bokföring, redovisning, bokslut och årsredovisning.

31 Mar 2022