En blogg om ekonomi

Avveckla aktiebolag

Det finns många fördelar med att driva ett aktiebolag framför att ha en enskild firma, men när det kommer till att avveckla aktiebolag så är det lite krångligare. Man kan inte bara lägga ner företaget hur som helst och man kan inte heller registrera det som vilande. Det finns fyra sätt att avveckla aktiebolag.

Likvidation

En likvidation betyder att företaget blir upplöst. Alla skulder betalas och om det finns något överskott så fördelas det mellan aktieägarna enligt ägarförhållanden. Glöm inte att ert bolagsordning kan innehålla andra bestämmelser. 

  • Tvångslikvidation - Bolagsverket eller tingsrätten beslutar om likvidation.
  • Frivillig likvidation - Bolagsstämman beslutar om likvidation. 

Delning

En delning betyder att bolaget skulder och tillgångar tas över av ett eller flera andra aktiebolag. Det sker i tre steg:

  1. En delningsplan upprättas
  2. Det överlåtande bolaget ansöker om tillstånd att genomföra delning
  3. Det övertagande bolaget anmäler att delning är genomförd

En delning kan innebära att det övertagande tar över samtliga skulder och tillgångar, eller delar av dem. 

Konkurs

Samtliga tillgångar används för att betala företagets skulder. En konkurs används när aktiebolagets skulder till stor del överstiger tillgångarna. Om tillgångarna inte täcker skulderna görs en fördelning. 

Fusion

En fusion har likheter med en delning. Ett övertagande företag tar över tillgångar och skulder. Skillnaden är att man i en fusion avslutar med att det överlåtande företaget upplöses. 

Du kan sälja aktierna istället för att avveckla

Det kan vara en god idé att undersöka möjligheten att sälja aktierna i företaget istället för att avveckla. Sälj bara till någon du verkligen litar på. Du kan också anlita hjälp att avveckla aktiebolag, så allt går rätt till. 

23 Jun 2021