En blogg om ekonomi

Checkkredit för företag

Idag är det så att företag kan ha något som heter checkredit. Checkkredit företag är rätt smidigt att kunna använda sig av. Om ditt företag har detta, så innebär det att du kan göra uttag av pengar till företaget. Det fungerar som ett slags lån kan man säga. När du ansöker om detta för företaget så får du ett belopp beviljat. Det finns även checkkredit för privatpersoner. Då kallas det oftare för kontokredit. 

Med checkkredit kan ditt företag låna pengar

En checkkredit liknar ett kreditkort och innebär att du som har ett företag kan använda dig av detta och låna pengar upp till den gräns du är beviljad. Det är bra att ansöka om en checkkredit hos en seriös aktör. Du kan läsa mer om det på Finansinspektionen. När du sökt hos en finansiell institution och fått det som kallas limit, så kan du sedan själv välja om du vill ta ut alla pengarna eller använda lite då och då vid behov. Det kan vara bra att ha om det är en enstaka större utgift som ditt företag behöver betala. Eller om det är så att ni har behov av att öka likviditeten en månad. 

Det brukar vara som så att du varje år betalar en  fast, procentuell avgift av den summa som den beviljade checkkrediten utgör. Vanligtvis handlar det om en till två procent. Om du inte använder checkkredit företag alls så är det bara denna procentsats som gäller. Annars kan det även tillkomma en överenskommen ränta på den summa ni använt er av. 

Det vanliga är att checkkrediten är knuten till det ordinarie företagskontot.

16 Dec 2019