En blogg om ekonomi

Det är kontering

När du ska starta ditt eget företag är det, som bekant en del att fixa. Har du inte en ekonom eller själv är det, kan det vara en del med ekonomin som du behöver sätta dig in i, som kontering. Vad är det? Du kanske har stött på den termen tidigare? Som egen företagare måste du bokföra allt som händer av ekonomisk art. Bokföringen handlar om debet och kredit; det vill säga vad får du in i form av pengar i företaget och vad är det som kostar ditt företag i form av pengar? Den redovisningen ska sedan sparas i fem år. Så det blir ganska mycket att bokföra. Ju större företag desto mer blir det att bokföra.

Det är kontering

Kontering är precis vad det låter som; att man behöver bokföra in- och utflödet på olika konton. Speciellt om man har en budget och har avsatt olika konton för olika utgifter. Säg att du har ett eget företag som handlar om tulpaner. Om du då gör en budget, kanske du vill ha en "pott", eller konto för inköp av lökar, en "pott", eller konto för inköp av matjord, en "pott", eller konto för inköp av saxar, en "pott", eller konto för inköp av planteringslådor och så vidare. Om du då, låt säga att du får pengar som är tänkta bara för inköp av lökar, då konterar du pengarna till "potten", eller kontot för tulpanlökar.

Så konterar du

När du bokför både utgifter och inköpen i de olika "potten" eller konton, så skriver du följande vid varje utgift eller inköp:

- Belopp

- Vilka konton som ska användas

- Debet och kredit

- Datum

Gör du på detta sätt kan du lättare få en överblick om vilka utgifter som drar de mesta pengarna, eller vilken del i din verksamhet som är mest lönsam!

7 Sep 2017