En blogg om ekonomi

Fördelar med att anlita en redovisningskonsult

Om det är så att du har ett eget företag så innebär det att du måste ta hand om företagets ekonomi och se till att följa alla lagar och regler. Bland annat bokföringslagen. Sedan om du har anställda så tillkommer lönehanteringar med mera. Det kan vara idé att få hjälp med lönehantering i Sollentuna, av en bra lönekonsult. Det kan du få hos en redovisningsbyrå i Sollentuna. Att anlita en redovisningskonsult är inte fel och du kan själv bestämma hur mycket han eller hon ska göra när det kommer till olika delar av ekonomihanteringen.

Skillnaden mellan en redovisningskonsult och en revisor

Det finns likheter så väl som skillnader mellan en revisor och en redovisnigskonsult. Man kan säga att en revisor har en mer granskande roll, samt verktyg för att kunna granska bokföring med mera. En redovisningskonsult kan ha en mer aktiv roll åt ditt företag genom att sköta vissa delar av bokföringen, sköta löner, göra årsbokslut med mera. 

Lättare följa lagar och regler

En annan fördel med att anlita en redovisningsbyrå i Sollentuna är att du säkerställer att lagar och regler följs. Det är viktigt att skattelagarna följs som ett exempel. Det är inte alltid så lätt att på egen hand förstå eller veta hur du ska göra vissa saker. Med en auktoriserad redovisningskonsult kan du säkerställa att allt går rätt till. 

Skönt att få hjälp

Det är inte fel att få hjälp med lönehantering Sollentuna så väl som hjälp med andra ekonomiska bitar. Det du kan få hjälp med är bokföring, avstämning, rapportering, budget, fakturering, deklarationer, årsredovisningar och mycket mer. 

3 Dec 2019