En blogg om ekonomi

Företagets bokföring viktig

Som du vet ska alla företag bokföra alla sina finanser. Det är väldigt viktigt eftersom Skatteverket måste veta hur mycket de ska beskatta ditt företag. Du måste också ha kvar din bokföring i sju år. Bokföringen är till för revisionen av företaget. Bokföringen ska ske regelbundet. Om du skjuter upp tiden bokföringen kan du missa sådant som påverkar resultatet under det året. Att skjuta upp den gör det krångligt och ger dig onödigt merarbete. Det är till och med lag på att hålla bokföring på ditt företag.

Lag på att hålla bokföring

Missar man något, som en åklagare menar är avsett för att begå brott (undkomma skatt) kan man få fängelse i upp till sex år. Dessutom kan man komma att dömas till näringsförbud, vilket innebär att du inte får driva något företag eller sitta i en bolags styrelse. Bokföring sker från den dagen företaget startas tills du stänger det. När varje räkenskapsår är slut sammanställs årsredovisningen. Alla dokument från räkenskapsåret ska du sedan ställa samman och göra den lättöverskådliga om Skatteverket skulle vilja göra en revision. Och det kan man göra upp till sju år efter ett räkenskapsår. Därför är det väldigt viktigt att spara all bokföring så länge.

12 Aug 2017