En blogg om ekonomi

Hur viktigt är det att ha rätt sorts lokal?

För att driva ett framgångsrikt företag så gäller det ju ofta att man har en lokal att vara i. Nu har det ju så klart mycket med att göra vad det är för bransch du är i. Jobbar du mycket online så kanske du inte direkt behöver en kontorslokal i Nacka utan kan jobba hemma. Fast det är klart, det är inte fel i sig att ha ett kontor att gå till, så att du med säkerhet ser till att jobba när du ska jobba. Den som vill starta en butik, måste ju ha en lokal som passar för just det ändamålet. Det gäller även att lokalen i sig passar den typ av butik man tänkt sig. I fallet med att ha butik är det även andra saker som spelar roll. Läget är till exempel väldigt viktigt. Ligger lokalen långt bort och inte på en plats där många rör sig så kan det göra att det kommer få kunder. 

Tänk ekonomiskt i val av lokal

En del lokaler har ganska så hög hyra och du bör ställa det i relation till vad du kan få in i inkomster genom denna lokal. Är det ett kontor, så är det inte bra att välja superdyra lokaler, för det är oftast ingen nytta med det. Är det en butik, lokalen ligger i ett köpcenter, och därför kostar lite mer, så kan det vara värt det. I ett köpcenter rör sig mycket folk och det gör att du kan få kunder du inte annars hade haft. 

27 Aug 2018