En blogg om ekonomi

Investera i fastigheter

Det finns många sätt att investera pengar och förmögenheter och ett sätt som alltid varit förhållandevis starkt och stabilt är att investera i fastigheter. Att investera i fastigheter kräver förstås både kapital, intresse och tålamod - det är i regel långsiktiga investeringar man gör.

Håll koll på marknaden

Den som har ett intresse för fastigheter har redan god koll på marknaden och vet vilka fastigheter till salu som kan ge god avkastning efter några år, eller kanske efter en grundlig renovering. Andra köper fastigheter för att hyra ut lokalerna som finns i dem; som hem och kontor åt folk i behov. Det finns pengar att tjäna genom både metoder. 

Samarbeta med de bästa

Relier är en fastighetsförmedlare som försett fastighetsinvesterare med lokaler i flera år. Det är en vass förmedlingsfirma som förstår behoven och önskemålen som man uttrycker. Andra metoder att komma över lediga fastigheter är att följa de större förmedlingssajterna och slå till när rätt objekt dyker upp.

Säkra pensionen

Det finns förstås olika sätt att ägna sig åt fastigheter. I detta inlägg berör vi mest fastighetsinvestering på privatpersonnivå. Det finns ju de som lever på att köpa upp, fixa till och sedan sälja/hyra ut fastigheter. Men man kan alltså handla med fastigheter som ett långsiktigt investeringsprojekt för att t ex säkra pensionen, eller för att kunna lämna något efter sig till kommande generationer.

I vårt samhälle, där efterfrågan på fastigheter bara ökar så är ett fastighetsköp sällan en dålig idé, om man bara har medlen.

12 Jun 2017