En blogg om ekonomi

Juridiska tips om du ska starta eget

Det är mycket att tänka på som ny företagare. En viktig sak är juridiken och att du får hjälp med juridiska frågor. Här får ett par bra tips om du ska starta eget.

Etablera kontakt med en affärsjurist, för det är bra att ha som ett bollplank. Särskilt bra om du har ett avtal som du baserar hela din affär på. Det är bra att hitta n advokat eller jurist att etablera en god relation med, gärna någon som jobbar med entreprenörer och startups.

När du ska starta eget är det bra att ha en jurist som kan se på saker utfrån, då man inte alltid vet vad som är viktigast juridiskt. Man kan behöva hjälp att se vad det finns för legala frågor och avtalsrelationer som behöver hanteras. 

Avtal och partners

Om man är flera som ska starta företag eller ettt AB så kan det vara bra att i tidigt skede hantera frågor om hur bolaget ska styras tillsammans med övriga ägare och hur man till exempel ska hantera en situation om någon vill sälja aktier och kliva av. Då är det bra att ha en jurist som hjälper till med detta.

Sedan är det detta med avtal. Om det ska vara bindande avtal så ska det inte vara så att säga ett hemmagjort avtal. Dessa avtal är svåra att tyda och svåra att ta sig ur till exempel. Det är bättre att en jurist är den som skapar ett avtal. 

 

4 Mar 2018