En blogg om ekonomi

När behövs en jurist?

Att svara på frågan om när man behöver en jurist är antingen väldigt lätt att svara på, eller så är det väldigt svårt. Den lätta varianten är kort och gott - om två parter inte kommer överens, bör man gå till en domstol. En domstol har som uppgift att döma rättvist mellan dem båda. Den svårare varianten av svaret är den att det inte är särskilt bra, varken för de båda parterna att gå till domstol, eller för samhället i stort. Det kostar nämligen väldigt mycket att hålla en rättegång. Det kostar också parterna som oftast - inte alltid - anlitar jurister, som ska sätta sig in i vad frågan, och ta till vara deras rättigheter och intressen. Just av kostnadsskäl är det många domstolar som håller sig med jurister som enbart arbetar med att förhandla mellan två tvistande parter. På det sättet hoppas domstolarna att tvisten ska lösa sig och slippa allt det som en rättegång innebär. Det är mycket bra, om du frågar mig.

Ibland räcker inte förhandlingar

Ibland är parterna så oense, att det inte räcker med förhandlingar. De strandar för att de är för långt från en lösning där båda blir nöjda. Då blir det rättegång. Ibland kan den ena parten vara ett företag, och de har ofta råd att anlita riktigt duktiga advokater. Och det är med advokater, som med mycket annat; vissa är duktiga, andra är inte det. Inga namn nämnda! Det kan löna sig att ta referenser på advokaten du funderar på att anlita. Är du själv en part som inte är nöjd och undrar över möjligheterna för dig att tvista om saken, finns en mycket informativ site där du kan läsa mera.

Anlita jurist kan löna sig

Är det så att du befinner dig i en pågående tvist, lönar det sig absolut att anlita en jurist, eller advokat. Har du en bra advokat, kan du kamma hem hela rättegången och kan då utkräva skadestånd. Den som förlorar, får betala hela rättegångskostnaden. Innan rättegången kan det vara bäst att rådfråga en jurist, som kan kalkylera på chansen du har att vinna rättegången mot din motpart. Mycket står på spel, men med en advokat som är riktigt vass kan det gå vägen. Lycka till!

22 Jun 2017