En blogg om ekonomi

Olika former av sparande

Idag finns det många olika sparformer att välja på. Det är inte som förr, då det var endast ett sparkonto på banken eller under madrassen som gällde. De allra flesta är medvetna om att det är bra att spara pengar. Dels är det bra att ha en buffert, som är pengar man sparar för att ha om det sker oväntade saker. Det även även bra med ett målsparande, som är för saker du vill köpa eller göra.

Det du behöver fundera på för att få det bästa sparandet, är hur mycket du kan spara och vad det är du har tänkt att du ska spara till. Är det ett lånsiktigt sparande du är ute efter eller mer kortsiktigt inför ett köp? Kanske du vill spara till dina barn?

Bryt ner dessa frågor i mindre delar, för det blir då lättare att komma igång med ditt sparande. Se samtidigt över dina utgifter och kolla om du kan dra ner på dessa för att få över mer pengar att spara. 

Det är bra att dela upp sparandet. Det även om du tänker dig att ha ett långsiktigt sparande. Lägg en del på sparande som är låst ett par år, och en del på andra sätt. Det kan vara att kanske dem i aktier eller köpa kryptovalutor eller via FxForex lära dig trading, öka inkomsterna och sedan spara dessa. Att dela upp sparandet i delar gör att du kan bli lite mer aktiv i ditt sparande. 

Långsiktigt sparande

Ett långsiktigt sparande är inte fel att ha om det är en större sak du tänkt investera dem i. Det kan vara för att köpa en bil, en båt, ett hus, eller för en lång-resa. et spelar inte så stor roll vad det är du sätter som slutmål, men tumregeln här är att det bör vara ett sparande över minst 5 år, kanske längre. Det kan vara smart att spara på ett konto där du låser pengarna ett visst antal år. Då kan du inte röra dem. 

Kortsiktigt sparande

Om du vill spara ihop pengar för något som ska ske snart, en kortare resa, ett bröllop eller liknande, så är det bra att satsa på ett kortsiktigt sparande. Du sparar då kanske under 1-2 år. Även om det är kortare tid, så är det bra att se över olika sparalternativ. Det är inte fel att även låta pengarna jobba så att säga, så att de kan växa under den tiden de sparas. 

Olika sparformer

Sparkonto

Ett vanligt sparkonto på din bank är ett vanligt sätt samt att det är det säkraste sättet att spara pengar på. Men ofta ger det dig en väldigt låg avkastning. Sedan finns det olika sparkonton givetvis. De kan komma med eller utan att omfattas av insättningsgarantin. Gör den det, så betyder det att om de går i konkurs under tiden dina pengar sparas hos dem, så går staten in och betalar tillbaka dina pengar. Insättningsgarantin omfattar belopp upp till 950 000 kronor. Du har även möjlighet att ansöka om ett tilläggsbelopp på upp till 5 miljoner kronor. Omfattas de inte av denna garanti, så är det inga pengar tillbaka vid konkurs.

Konto till barn

Om du ska spara till dina barn, så är det bra att bestämma dig för om barnet ska ha rätt att ta ut pengar eller om du som är deras förmyndare är den som endast får göra det. Många gånger är det så att barnen har rätt till kontot den dagen de fyller 18 år. Det enklaste och tryggaste sättet att spara på är att öppna upp ett vanligt sparkonto till ditt barn.

Fonder

Fonder är ett annat sätt att spara pengar på. Det finns olika sätt att spara i fonder. Det som kan skilja dem åt är hur det är skattemässigt. En sak du kan välja är att bli beskattad direkt då du avyttrar fonderna. Det kallas fonddepå. Fonddepån är föremål för beskattning på 30 % när du gör en vinst vid till exempel försäljning eller byte av fonder inom fondkontot. Det är viktigt att läsa på om olika fonder och vad som gäller. Sedan finns det även det som heter ISK eller ett investeringssparkonto. Då innebär det att du kan spara i både fonder och marknadsnoterade värdepapper, alltså aktier, samt bankinlåning. Väljer du detta alternativ så betalar du ingen skatt vid vinst eller utdelning.

Optioner

En option är ett avtal mellan en utställare och en innehavare som ger innehavaren av optionen rätt, men inte skyldighet, att i framtiden sälja eller köpa en underliggande tillgång till ett i förhand bestämt pris. Detta innebär att det kan vara en aktie eller en valuta. Man delar upp optionerna i säljoption och i köpoption.

Obligationer

Obligationer är ett räntebärande så kallat enkelt skuldebrev. Den som äger obligationen eller skuldebrevet har helt enkelt lånat ut pengar till staten eller till ett företag. Man brukar kalla dessa obligationer för kupongobligationer. Det gör att man får dels det nominella belopp som betalas ut när skuldebrevet löper ut samt att man får periodiska utbetalningar.

Kryptovaluta

Det går även att handla med det som heter kryptovaluta. Dessutom så går det även att spara i denna form. En kryptovaluta är en digitalvaluta som beskrevs först 1998. Den allra mest kända kryptovalutan är Bitcoin, men det finns idag hur många som helst av denna sortens digitalvaluta. Du kan spara i kryptovaluta och det finns svenska aktörer som hjälper till med detta. Kryptovaluta beskattas som kapitalvinst, det vill säga med 30 % skatt på vinstbeloppet.

31 Jul 2020