En blogg om ekonomi

Skydda ditt företags varumärke

företagare med eget varumärke

Är det så att du har ett företag och till det företaget kopplat ett eget varumärke, så gör du bäst i att skydda det på ett bra sätt. Det kan du göra genom det som kallas varumärkesskydd. Ett varmumärkesskydd är vad det låter som, ett skydd för ditt varumärke. Anledningen till att ha ett varumärke är att det syns och når ut på et bra sätt. Om du ser till att skydda det och har ensamrätten till det så höjer du företagets värde så väl som att du hindrar andra, konkurrenter från att använda sig av det märket eller ordet du har skyddat. Med ett varumärkesskydd så blir det även en positiv inverkan på en verksamhets ekonomiska utveckling och framgång.

Uppfinner du saker?

Om du i ditt företag är en person som tar fram, uppfinner, utvecklar nya saker, så är det en sak du måste tänka på. Att ta patent. Du måste söka patent för det du har kommit på. Det finns lite saker att tänka på när du ska söka patent. Bland annat är det tre kriterier som din uppfinning måste uppfylla. Det är dels att den ska vara ny. Det får alltså inte finnas samma sak på marknaden redan samt att du får inte ha visat upp den på något sätt innan du söker din patent. 

Sedan är det så att det du har uppfunnit måste ha det som kallas för uppfinningshöjd. Det innebär att det du kommit på måste skilja sig en hel del från saker som redan finns eller är känt. 

Tredje kriteriet är att det du uppfunnit måste kunna tillgodogöras industriellt, vilket innebär att den måste ha teknisk karaktär och effekt samt vara reproducerbar.

3 Nov 2019