En blogg om ekonomi

Vad är factoring?

 

Factoring är ett övergripande begrepp för de flesta former av fakturafinansiering. I Sverige innebär det att ett factoringföretag, som invoice.se köper fakturor eller lånar pengar tills fakturan är betald. Det kan också innebära andra tjänster, som bokföring, fakturautskick och risktäckning, som i sin tur innebär att ett företag tar på sig risken att dina fakturor inte alls betalas.

Fakturarisktäckning

På så sätt skyddar du ditt företag mot riskerna att inte få betalt för dina fakturor. Factoring kan innebära att företaget köper fakturorna och du överlåter hanteringen av dina fakturor till det företaget, oavsett om dina kunder betalar eller inte.

Fakturaköp

Fakturaköp innebär till exempel att ditt företag överlåter dina fakturor till ett bolag och får ett samlat belopp som överförs till ditt företags konto direkt efter överlåtelsen. På det sättet ökar du ditt företags rörelsekapital och du slipper hantera dina kundfordringar.

Fakturabelåning

Fakturabelåning innebär att du intecknar dina fakturor hos ett factoringbolag. Det betyder att ni bestämmer att du belånar dina fakturor till factoringföretaget och på det sättet frigör du ditt företags kapital. Företaget som överlåter fakturorna måste meddela sina kunder om att fakturorna är överlåtna till factoringföretaget. När kunderna betalat fakturorna går betalningen direkt till factoringbolaget istället, då ansvarar det företaget för påminnelser kundreskontra och eventuellt inkasso.

17 Aug 2017