En blogg om ekonomi

Vad menas med logistik?

Det pratas ofta om logistik, och att det måste fungera. Men vad är egentligen logistik? Det finns ganska klara definitioner på detta, vilket du kan läsa mer om på http://www.logistiksidan.se/ men för att förklara kort kan man säga att det handlar om att leda och kontrollera materialflöden. Rätt sak på rätt plats, i rätt tid om man hellre vill prata vanlig svenska. Vad är då nyttan med en väl fungerande logistik på ett företag? Det finns faktiskt ett flertal fördelar, och vi kollar närmare på ett par av dem. 

Slimmat lager

I en perfekt värld fungerar logistiken så optimalt att lastbilarna med gods anländer exakt samtidigt som det behövs påfyllning för att klara produktionen. Dit är svårt att komma,men man får ändå en bättre lagerhållning och slipper ha ett överlager vilket kostar pengar. 

Produkter är "färska"

Genom att minska lagerhållning slipper man problem med att artiklar, eller delar, blir liggande längre perioder. Särskilt bra är detta om de innehåller material som kan vara känsliga för tid, så som gummidetaljer och plast. 

Vägarna blir bättre

Ju fler företag som kräver en bra logistik, desto viktigare blir det att våra vägar underhålls på ett bra sätt. Kan stora företag verka för att vägar sköts om kommer det att gagna hela vårt samhälle. Det är också denna bit som är logistikens akilleshäl. Dåliga väger, och tågtransporter som blir försenade är en stor anledning till att vi idag inte når "just in time delivery" på många produkter utan måste lagerhålla. 

8 Nov 2018