En blogg om ekonomi

Välja arbetskläder till de anställda

arbetskläder

Som arbetsgivare kan det vara så att du måste se till att dina anställda har rätt sorts arbetskläder. Det är en ekonomisk fråga många gånger. Men, det är ju så att alla yrken idag, har arbetskläder eller någon form av uniform. För dig som arbetsgivare kan det vara värt att du investerar lite mer i dessa. Du kan sätta på loggor med mera, så att du får bra reklam samt exponeringen av varumärket. Dock finns det en del saker att tänka på när det gäller val av arbetskläder.

Val av arbetskläder

Arbetskläder varierar med yrke. En del yrken kräver även skyddskläder och skyddsutrustning. Sedan bör du även tänka på om det behövs säsongskläder. Särskilt om de jobbar både utomhus och inomhus. Det ska finnas bekväma kläder för alla sorters klimat och väder. 

Om du vill ha en logga på kläderna, så finns det idag många företag som kan ordna det i samband med att du beställer arbetskläderna. 

Färgval kan även det vara viktigt. Det är smart att följa den grafiska profilen som ni redan har. Det gör det hela mer enhetligt. 

Sedan var det ju det med skyddskläder. Arbetskläder och uniformer är inte personlig skyddsutrustning eftersom de inte är utformade för att skydda arbetstagarens säkerhet- och hälsa. Saker som räknas som personlig skyddsutrustning är bland annat detta:

  • Hörselskydd
  • Ögon- och ansiktsskydd
  • Skyddsskor
  • Personlig fallskyddsutrustning
  • Huvudskydd
  • Skyddskläder
  • Skyddshandskar
  • Andningsskydd
  • Flytvästar

Även dessa saker kan du sätta logga på, om du tycker du vill göra det. 

26 Nov 2019