En blogg om ekonomi

Viktigt att företag har bra koll på det ekonomiska

ekonomi

Som entreprenör bör du ha koll på ditt företags ekonomi. Det borde ses som en självklarhet. Dock är det många företagare som inte riktigt vet vilka siffror de ska titta på, eller varför. Det är till exempelvis skillnad på resultat och likviditet. En del tänker att det räcker kolla på sitt konto för företaget, för att se hur det går. Men det ger inte en helt rättvis bild till bolagets ekonomi. 

Den summa som står där idag, kan vara annorlunda nästa dag. Den kan vara dubbel eller så kan den halverats om du har kundfordringar och skulder för stunden. Den som har lite pengar, och inte får in på ett tag, kan testa fakturabelåning. Det för att öka sin likviditet. 

Skillnad på resultat och likviditet

Om man ser till resultat så är det skillnaden mellan intäkter och kostnader‍. Detta ska man kolla på för att se hur det går eller har gått för företaget under en viss tidsperiod. För att få fram ett resultat slår du samman alla intäkter för perioden och drar sedan bort kostnaderna.

Likviditet är skillnaden mellan pengar in och pengar ut‍. Det ger dig en fingervisning om ditt företags förmåga att betala skulder på kort sikt, och om du har illräckligt med pengar på kontot för att betala dina räkningar, löner och andra utgifter. Är det en låg likviditet just nu, besök Fakturify, som kan köpa fakturor av dig. 

Det är därmed viktigt att du gör dels en resultatbudget och en likviditetsbudget. 

 

 

14 May 2019